Privacy Policy

Algemene Voorwaarden 2018 - Laminaatshop.be Versie 2018.2

geldig vanaf 04/05/2018 en vervangt alle voorgaanden.

Deze Algemene Voorwaarden gaan uit van: LAMINAATSHOP.BE

Zetel: Baasrodestraat 114, 9200 Dendermonde, België.

Titel 1. Toepassing 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Laminaatshop.be, de internetsite van Laminaatshop BVBA.2. Laminaatshop.be is een site waar de goederen, die Laminaatshop BVBA aanbiedt in haar winkel, worden gecatalogeerd. Laminaatshop.be kan bijgevolg niet beschouwd worden als een webwinkel. 3. Laminaatshop.be heeft op elk moment het recht om wijzigingen aan te brengen aan deze Algemene Voorwaarden. Titel 2. Offertes 4. Elke bezoeker heeft de mogelijkheid om via mail een offerte aan te vragen aan Laminaatshop.be via info@laminaatshop.be. 5. Aangeboden offertes door Laminaatshop.be zijn voor de bezoeker volledig vrijblijvend. Ze zijn pas bindend voor verkoop als de bezoeker dit zo uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze verklaart in de winkel van Laminaatshop BVBA, Baasrodestraat 114, 9200 Dendermonde, België. 6. Alle opgemaakte offertes zijn gebaseerd op thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien de lonen en materialen een prijswijziging ondergaan, behoudt Laminaatshop.be het recht om de prijzen op een evenredige manier aan te passen. 7. Alle offertes, inclusief de hierna genoemde uitzonderingen, zijn 14 dagen geldig. Offertes van promotieartikelen, lotverkopen, reeksen met beperkte hoeveelheid en/of maandpromoties zijn geldig zolang de voorraad strekt en/of de desbetreffende promotievoorwaarden duren. Titel 3. Aanbod 8. Ondanks het feit dat de online catalogus met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Laminaatshop.be niet. 9. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Laminaatshop.be. Laminaatshop.be kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Titel 4. Klantendienst 10. De klantendienst van Laminaatshop.be is bereikbaar op het telefoonnummer 052 52 41 28, via e-mail op info@laminaatshop.be of per post op het volgende adres: Baasrodestraat 114, 9200 Baasrode, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Titel 5. Persoonlijke gegevens 11. Wanneer de bezoeker een offerte aanvraagt bij laminaatshop.be worden de volgende persoonlijke gegevens van hem gevraagd: naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Het verlenen van deze persoonlijke gegevens aan laminaatmshop.be is een noodzakelijke voorwaarde om een offerte te kunnen aanvragen, omdat ze gebruikt worden voor de praktische verwerking van de offerte. Deze persoonlijke gegevens worden niet bijgehouden in een database, noch doorverkocht of doorgegeven aan derden. 12. De bezoeker heeft de keuze om een persoonlijk account te maken op laminaatshop.be. Bij het aanmaken van het account worden volgende persoonlijke gegevens van hem gevraagd: naam, adres, telefoonnummer en mailadres. Door een account aan te maken op laminaatshop.be geeft de bezoeker zijn toestemming dat zijn persoonlijke gegevens bijgehouden worden in de database van laminaatshop.be. 13. De persoonlijke gegevens van de bezoeker die een account hebben aangemaakt op laminaatshop.be worden enkel gebruikt voor publicitaire doeleinden indien de bezoeker uitdrukkelijk te kennen geeft dat hij hiermee akkoord is. 14. De persoonlijke gegevens van de bezoeker die een account hebben aangemaakt worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. De persoonlijke gegevens kunnen wel doorgegeven worden aan andere partners onder de koepel Belingro, waar laminaatshop.be een deel van uitmaakt. 15. De bezoeker heeft ten alle tijden het recht om de persoonlijke gegevens voortkomend uit zijn account op te vragen bij laminaatmshop.be via de klantendienst, bepaald in Titel 4. 16. De bezoeker kan ten allen tijden zijn account verwijderen. Na het verwijderen van zijn account worden alle persoonlijke gegevens van hem verwijderd uit de database van laminaatshop.be. 17. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Het paswoord van de bezoeker wordt gecodeerd opgeslagen: laminaatshop.be heeft dus geen toegang tot het paswoord van de bezoeker. 18. Laminaatshopf.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 19. De bezoeker heeft op elk moment het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wat betreft de verwerking van zijn persoonlijke gegevens. Titel 6. Cookies 20. Tijdens een bezoek aan laminatshop.be kunnen 'cookies' op de harde schijf van de computer van de bezoeker geplaatst worden. Een ‘cookie’ is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van een computer of op een mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer men een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 21. laminaatshop.be gebruikt de volgende cookies:  First party cookies: technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.  Third Party cookies: cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden. 22. De bezoeker kan zijn internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat hij een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van zijn harde schijf worden verwijderd. De bezoeker kan dit doen via de instellingen van zijn browser (via de help-functie). De bezoeker moet er wel rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat hij bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 23. Door gebruik te maken van laminaatshop.be, gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies door laminaatshop.be. Titel 7. Diversen 24. Gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken op Laminaatshop.be zijn bij benadering gegeven. 25. Foto’s bij goederen op laminaatshop.be zijn louter decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.